SROTHIENTU.COM IP SEVER 103.90.226.8

MAP 110 ONLY ASIA

Đăng nhập tài khoản

Thông tin server

Thời gian


Online -- / 1000

Cap110 Lvl

RacesAsi

EXP & SP50x

Gold & Drop5x

Tradegoodsx5

PC Limit6


hotanHotan | Tax 0% Catalyst


Trader 60% Trader
Hunter 15% Hunter
Thief 24% Thief